Selasa, 9 Mac 2010

Ulangkaji Tatabahasa untuk hari ini - MORFOLOGI

Morfologi - Kajian tentang perkataan dari segi struktur, bentuk dan penggolongan kata (TD-E3). Unit terkecil dalam bahasa ialah morfem. Kemudian perkataan yang mengandungi makna yang lengkap dan boleh berdiri sendiri dalam ayat.
Imbuhan - dimaksudkan dengan unit-unit bahasa tertentu yang ditambah pada bentuk-bentuk lain dan akhirnya menukar makna nahunya.
- Terdiri daripada awalan, akhiran, sisipan, apitan
......akan bersambung pada masa yang akan datang......

Tiada ulasan:

Catat Ulasan